ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยด้วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำมืออาชีพ

“น้ำ” ทรัพยากรหลักกว่า 3 ส่วน 4 ในโลกที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต จะเห็นได้ว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคหรือบริโภคในชีวิตประจำวัน ทั้งใช้ซักผ้า ล้างห้องน้ำ ล้างจาน ตลอดจนการดื่มกิน ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้มีบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำขึ้นมา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจากสารที่ปนเปื้อนมาในน้ำ

บริการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คืออะไร?

 

น้ำดื่มและน้ำใช้ที่ดีต้องสะอาดและปลอดภัย นอกเหนือจากนี้คุณภาพของน้ำเองก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะบางครั้งน้ำที่ใช้อาจดูไม่ปนเปื้อน แต่ใครจะรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมักจะแฝงมาในรูปแบบของสารปนเปื้อนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 

 

ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะต้องได้รับการตรวจสอบและแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญอย่างผู้ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยจะเก็บตัวอย่างและนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางเคมีในแลป เพื่อตรวจวัดค่าคุณภาพของน้ำ ความเป็นกรด-ด่าง และตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ที่แฝงมาในน้ำ เมื่อพ้นกระบวนการตรวจสอบ พร้อมได้ผลลัพธ์การวัดค่าแล้ว จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำในลำดับถัดไป ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมความเป็นกรด-ด่าง การตกตะกอนของเหล็กได้ดีขึ้น รวมไปถึงการทำให้คลอรีนมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้มากขึ้นอีกด้วย

 

ประโยชน์ของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

 

ทุกบริการย่อมมีจุดประสงค์ในการแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกในตัวของมันเอง และการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเองก็เป็นบริการที่ตอบโจทย์ด้านสุขอนามัยที่เกี่ยวกับการอุปโภค บริโภคโดยตรง และนี่คือประโยชน์จากใช้บริการมืออาชีพ

 

  1. สามารถบอกถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยในการบริโภค ตรวจสอบทุกความผิดปกติของน้ำ ตั้งแต่สี ความขุ่น ความกระด้าง ความเค็ม เหล็ก แมงกานีส และสารพิษปนเปื้อน

 

  1. บอกถึงแหล่งมลพิษ เช่น แบคทีเรีย แอมโมเนีย และสารอินทรีย์ต่าง

 

  1. สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำได้อย่างเหมาะสม เช่น กำจัดเหล็ก ความขุ่น ความกระด้าง เป็นต้น